Генерал Инзово

Село Генерал Инзово се намира на около 19 км юг-югозападно от областния център град Ямбол. Разположено е в южната част на Ямболското поле в прехода му към Елховското поле, край левия (източния) бряг на река Калница, десен приток на река Тунджа.
Климатът е преходноконтинентален, почвите в землището са преобладаващо излужени смолници. Надморската височина в центъра на селото при сградата на читалището е около 143 м, в източния и южния му краища нараства до около 150 – 160 м, а в западния край откъм реката намалява до около 130 м.
  • Област Ямбол
  • Община Тунджа
  • Население 781
  • Пощ. код 8670
  • Тел. код 04770